zdravstveno potporno udruzenje studenata


ZPU

zpu nasovna

ZPU

Zdravstveno potporno udruzenje je osnovano davne 1852. godine od strane nekolicine najbogatijih ljudi toga doba sa ciljem pružanja pomoći materijalno i zdravstveno ugroženim studentima. Humanitarna crta udruženja zasnovana na studentskoj solidarnosti i pomoći studenata studentima preneta je i na student Univerziteta u Nišu i održala se do današnjih dana, kada broj zadovoljnih članova ZPU-a neprekidno raste.

Udruženje, u skladu sa svojom prirodom najviše pažnje posvećuje pomoći materijalno i zdravstveno ugroženim studentima. To se najčešće sprovodi kroz plaćanje troškova stanovanja u studentskim domovima i ishrane u studentskim restoranima; besplatna letovanja, zimovanja i ekskurzije za materijalno ugrožene studente; plaćanje troškova lečenja, operativnih zahvata, banjskog lečenja, oporavka i rehabilitacije zdravstveno ugroženih studenata.

Aktivnosti ZPU-a se odnose i na edukaciju studenata u vezi sa opasnostima i rizicima koje nosi studentski stil života. Članovi udruženja vrše predavanja, dele promotivni materijal i pružaju savete u vezi sa zdravim načinom života.

Zdravstveno potporno udruženje

u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke sprovodi konkurs za odmor studenata u Studentskom oporavilištu “Ratko Mitrović” na Zlatiboru. Preko ovog konkursa par stotina akademaca Univerziteta u Nišu, po izuzetno povoljnim uslovima, boravi na ovoj atraktivnoj lokaciji.

U okviru svojih aktivnosti Udrženje ostvaruje saradnju sa mnogim studentskim i omladinskim organizacijama, kao i državnim institucijama i ustanovama. Radno vreme kancelarije ZPU-a je od 9-15 časova, svakog radnog dana.